Fair Trade

Fairtrade oftewel eerlijke handel bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel, met name bij de export van landen die economisch gezien beduidend lager in de wereldrangorde staan dan de westerse landen.
Er zijn verschillende organisaties opgericht om eerlijke handel te bevorderen en erop toe te zien dat deze wordt uitgevoerd zoals het is bedoeld. Op internationaal niveau zijn de European Fair Trade Association (EFTA) en de World Fair Trade Organization twee belangrijke organisaties hierin.

De World Fair Trade Organization (WFTO) heeft tien principes vastgesteld van waaruit fairtrade werkt:

1.            Kansen bieden aan kansarme producenten
2.            Transparantie in werkwijze
3.            Eerlijke handelsvoorwaarden
4.            Verantwoorde prijzen, leefbare lonen
5.            Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
6.            Gelijke kansen voor verschillende doelgroepen
7.            Verantwoorde arbeidsomstandigheden
8.            Capaciteitsopbouw voor kleinschalige leveranciers
9.            Zorg voor het milieu
10.          Promotie van fairtrade

Max Havelaar of Fair Trade Original zijn in Nederland onafhankelijke keurmerken voor eerlijke handel. Om het Max Havelaar/Fair Trade Original keurmerk te kunnen voeren moet er voldaan worden aan verschillende eisen. Deze eisen hebben voornamelijk betrekking op het inzichtelijk maken van de tien fairtrade principes voor de eigen organisatie.

Het streven van Bagville is om op termijn zoveel mogelijk volgens de principes van fairtrade te werken. Momenteel zijn we druk bezig om een netwerk van lokale producenten aan ons te binden die volgens deze principes werken. Dit kost echter veel tijd door zorgvuldigheid, visie en een garantie van goede kwaliteit van onze producten. De lokale staf in Sri Lanka die de Bagville activiteiten coördineert is momenteel in onderhandeling met onze huidige leveranciers en een selectie van nieuwe leveranciers om fairtrade afspraken vorm te geven.

Bagville heeft momenteel (nog) geen keurmerk voor fairtrade. Of hier in de toekomst op ingezet zal worden is momenteel nog de vraag. Hiervoor zijn zowel praktische als ideologische redenen aan te voeren. Praktische redenen zijn o.a. dat er continuïteit vereist is van de organisatie om de tien principes te kunnen waarborgen en dat het verkrijgen van een keurmerk geen kort traject is. Bagville moet daarvoor een langere tijd operationeel zijn en omvangrijk genoeg zijn. Ideologische redenen zijn o.a. dat een keurmerk het bestaan van bepaalde problemen in de wereld niet oplost en dat grote organisaties star kunnen zijn in hun visie.

Bagville heeft gekozen voor de coördinatie van haar activiteiten in Sri Lanka door een lokale staf die al jarenlang gerelateerd is aan het bevorderen van en het toezien op de mensenrechten in Sri Lanka op verschillend niveau. Hierdoor is er een deskundige lokale (en meer flexibele) visie op verschillende problematiek en de aanpak hiervan. Bagville heeft jarenlang ervaring met deze staf om haar volledig te vertrouwen en te steunen in haar visie en activiteiten. Daarom is er momenteel in eerste instantie ingezet om de principes van eerlijke handel vorm te geven samen met een lokale, deskundige organisatie in plaats van een fairtrade keurmerk te behalen. Dit sluit echter niet uit dat Bagville in de toekomst alsnog het fairtrade keurmerk zal willen behalen.

© 2014 Bagville.nl