Algemene Voorwaarden

 

Bagville  is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 54122627.
Bagville verricht haar werkzaamheden uitsluitend in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld. Door een bestelling te plaatsen via onze online winkel geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Bagville behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden. 
 
1. Bestellen en betalen
U kunt een bestelling plaatsen door op de knop Bestellen te klikken. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om te betalen via een overschrijving of via Ideal. Als u kiest voor een overschrijving kunt u de bestelling afronden door op de knop Naar bevestiging te klikken. U krijgt dan een email toegestuurd waarin het totaalbedrag van de bestelling inclusief verzendkosten en de benodigde bankgegevens worden vermeld. U kunt het totaalbedrag overmaken naar rekeningnummer 1684.67.755 t.a.v. Bagville te Deventer onder vermelding van uw bestelnummer en contactgegevens. De betaling dient te worden gedaan binnen 5 dagen na het ontvangen van de email. Mocht de betaling niet binnen 5 dagen door ons zijn ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd. Wanneer het bedrag naar Bagville is overgemaakt is de aankoop bindend. 
 
Als u kiest voor een betaling via Ideal is de aankoop na betaling via Ideal bindend. U krijgt dan een definitieve bevestiging per email met de details van uw bestelling. 
 
Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.
 
2. Prijzen
De prijzen van de producten op onze site staan vermeld in euro’s (incl. BTW) en zonder verzendkosten. Op de bestelsite worden de prijzen incl. en excl. BTW en met verzendkosten weergegeven. 
 
3. Levering
De bestellingen worden binnen twee tot vijf werkdagen verzonden nadat de betaling op de rekening van Bagville is bijgeschreven. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de koper daarvan onmiddellijk bericht ontvangen.
 
4. Verzendkosten en verzending
De verzendkosten worden in rekening gebracht van de klant. Hiervoor worden de tarieven van PostNL gehanteerd. De verzending vindt plaats via PostNL door middel van pakket of brievenbuspost. Bagville is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na het transport door PostNL. Als plaats van levering geldt het adres dat u bij uw bestelling kenbaar heeft gemaakt. Het is eventueel mogelijk om de producten af te halen. Hiervoor worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.
 
5. Retourneren
Retourneren kan zonder opgave van reden binnen zeven dagen na ontvangst van het artikel. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. Voordat u het artikel terugstuurt dient u dit eerst kenbaar te maken door een mail te sturen naar support@bagville.nl Vermeld hierbij uw naam en factuurnummer. 
 
Retourzendingen mogen alleen onbeschadigd, ongebruikt en voldoende gefrankeerd binnen de gestelde termijn teruggezonden worden. Dit kan naar het volgende adres: Rozengaarderweg 9, 7416 BL, Deventer
 
Mocht het product tijdens de verzending beschadigen of zoek raken dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk en komt dit ook voor uw rekening. Na ontvangst van uw zending, sturen wij u een ontvangstbevestiging via mail. Nadat het geretourneerde artikel door Bagville is ontvangen wordt uw geld (exclusief de verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening. 
 
6. Garantie
Bagville garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering. Het aankoopbewijs geldt als schriftelijk bewijs met betrekking tot de garantie. Wanneer een product niet voldoet aan de garantie zal Bagville het product vervangen of zorgdragen voor herstel. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht of geprobeerd hebben aan te brengen aan het product of deze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Uiteraard vallen slijtage en gebruiksfouten niet onder de garantiebepalingen.
 
7. Klachten 
Heeft u klachten over het geleverde product, neemt u dan binnen 48 uur contact op via support@bagville.nl. Wij nemen deze klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen in behandeling en zullen er ons best voor doen om tot een bevredigende oplossing te komen.
 
8. Privacy
Bagville verklaart dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.
 
9. Aansprakelijkheid
Bagville kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of van gebruik van de door ons verkochte artikelen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
 
10. Copyright
Op alle teksten en foto’s op de website van Bagville berust auteursrecht.
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bagville informatie van deze site te kopiëren, te verspreiden of te publiceren.
 
11. Autersrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Bagville. 
Bagville geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.
 
12. Disclaimer
Bagville besteedt veel zorg aan de creatie van haar webshop en aan haar communicatie, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van de webshop of in de communicatie zijn niet bindend voor Bagville. Bagville kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie op de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

 

© 2014 Bagville.nl